0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 9


Minimální počet studentů
12
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


budova SU OPF Univerzitní náměstí
A111

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do09.10.2018
Výuka od25.09.2018
Výuka do14.05.2019
Splatnost do25.09.2018

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem programu je osvojení si znalostí a dovedností na středně pokročilé úrovni potřebných k řešení situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A2. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět standartním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A2. Na středně pokročilé úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na společnosti, profese, cestování do práce, popis osob a předmětů, zdrojů a popisů měst a míst v rámci cestovního ruchu.

Časový harmonogram

Zimní semestr

25.9.2018 – 11.12.2018

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

Letní semestr

26.2.2019 – 14.5.2019

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 111

Klíčová slova

Společnosti, profese, cestování do práce, popis osob a předmětů, zdrojů a popisu měst a míst v rámci cestování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce nadále prohlubovat své znalosti z anglického jazyka na úrovni středně pokročilého uživatele.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630328

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:            KARVINÁ        ORLOVÁ        PETROVICE

 

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu

Zimní semestr

 1. Street life
 2. Comparisons,
 3. Talking about cities
 4. Telephoning 2, answering the phone, at a hotel
 5. The sound of music
 6. Present perfect, past simple
 7. Talking about changes and trends, presentations 2, job interviews
 8. Doing the right thing
 9. Modals and related verbs
 10. Career paths
 11. Meetings 2, turn-taking and turn-giving, invitations and offers
 12. Revision

 


Letní semestr

 1. Start-ups
 2. Past continuous,Past simple
 3. Staying in and going out
 4. Emails 2:Problems and solutions
 5. Making suggestions
 6. What next?
 7. Will, Zero and 1st conditional
 8. Gerunds and infinitives, future phrases
 9. Telephoning 3:Checking details
 10. Asking for information with indirect questions
 11. Farewells
 12. Revision

 


Co se naučím

Zvládnout standartní komunikační situace týkající se společnosti, profesí, cestování do práce, popisu osob a předmětů, zdrojů a popisů měst a míst v rámci cestování a také vybraných lexikálních a gramatických aspektů anglického jazyka.

Sylabus kurzu

Název programu

CIZÍ JAZYKY

NÁZEV OBORU/KURZU

angličtina pro STŘEDNĚ POKROČILÉ

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         

 

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630328

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr

25.9.2018 – 11.12.2018

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

Letní semestr

26.2.2019 – 14.5.2019

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cílem programu je osvojení si znalostí a dovedností na středně pokročilé úrovni potřebných k řešení situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A2. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět standartním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A2. Na středně pokročilé úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na společnosti, profese, cestování do práce, popis osob a předmětů, zdrojů a popisů měst a míst v rámci cestovního ruchu.

Zimní semestr

 1. Street life
 2. Comparisons,
 3. Talking about cities
 4. Telephoning 2, answering the phone, at a hotel
 5. The sound of music
 6. Present perfect, past simple
 7. Talking about changes and trends, presentations 2, job interviews
 8. Doing the right thing
 9. Modals and related verbs
 10. Career paths
 11. Meetings 2, turn-taking and turn-giving, invitations and offers
 12. Revision

Letní semestr

 1. Start-ups
 2. Past continuous,Past simple
 3. Staying in and going out
 4. Emails 2:Problems and solutions
 5. Making suggestions
 6. What next?
 7. Will, Zero and 1st conditional
 8. Gerunds and infinitives, future phrases
 9. Telephoning 3:Checking details
 10. Asking for information with indirect questions
 11. Farewells
 12. Revision

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 12

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

PhDr. Janusz Karpeta

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

 

 


Literatura

Buckingham, A., Stephens, B., Lane, A., 2014, International Express Pre-Intermediate, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK, ISBN 978-0-19-459785-2