0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 14


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova SU - Olbrichova 25, Opava
O 208

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od19.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do14.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Tento kurz je určen pro zájemce o pokročilé úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio 18 a o zdokonalování fotografických dovedností a fotografie v širších souvislostech. Součástí je i praktická fotografie, propojení fotografie, písma a její využití v praxi.

Časový harmonogram

STŘEDA 12:15–13:50

Zahájení zimního semestru: 19. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 9. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu 30 týdnů

Výše poplatku

1.600,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.000,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Ovládání fotoaparátu, fotografické zákonitosti, praktická fotografie, úprava fotografií, archivace fotografií, prezentace fotografií, fotografie a text.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce proniknout do tajů fotografie. Seznámit se od zákonitostí jejího pořízení, přes úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio 18 až po formy její praktické prezentace.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku na celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.600,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.000,- Kč/akademický rok.

Ochota k soustavné domácí přípravě a k vypracovávání zadaných úkolů.

Vybavení vhodným počítačem.

Úspěšné absolvování 2. ročníku Fotografie a digitální fotokomory (nutné osvědčení).

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování všech zadaných úkolů v průběhu kurzu, vytvoření výstavního souboru pro závěrečnou výstavu.

Obsah kurzu

Zimní semestr:
1) Fotografie, její zpracování a úpravy v programu Zoner Photo Studio 18
2) Tvorba fotografie s ohledem na její praktické využití například v reklamě

3) Propojení fotografie a písma

Letní semestr:
4) Propojení fotografie a písma, Fotokniha
5) Fotografie, její zpracování a úpravy v programu Zoner Photo Studio 18
6) Fotografický portrét formou medailonu

Posluchači v průběhu kurzu pracují mimo jiné na tvorbě výstavního souboru na dané téma, jehož část bude na konci letního semestru vystavena na společné výstavě v Obchodním a společenském centru Breda&Weinstein v Opavě.

Co se naučíme

Po absolvování programu bude absolvent schopen nejen plně ovládat nastavení svého fotoaparátu, ale hlavně fotografovat disciplíny, se kterými se v běžném životě setká, včetně rodinných událostí, fotografií vnoučat, portrétu, cestovatelské fotografie a další. Dále bude schopen upravovat fotografie v programu Zoner Photo Studio a tyto fotografie adekvátně prezentovat.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.