0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 16


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova SU
Specializované učebny

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od18.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do14.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je osvojit si němčinu na úrovni B2, která umožňuje dorozumět se v běžných situacích každodenního života, zopakovat a upevnit již probrané, motivovat posluchače zajímavostmi z oblastí každodenního života, kultury, hudby a literatury německy mluvících zemí. Tak jako v předcházejících ročnících bude systematicky procvičována slovní zásoba, německá výslovnost a gramatika. Důraz bude kladen především na konverzační situace a na to, aby se frekventanti kurzu dokázali zorientovat v psaných a mluvených textech. Probíraná konverzační témata budou odrážet běžné životní situace a zároveň budou vycházet z požadavků frekventantů kurzu.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 13.05–14.40

Zahájení zimního semestru: 18. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 8. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.350,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.688,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna v budově Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Sprechen, Hören, Schreiben, Kommunikation, Literatur, Realien.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce si rozšířit a upevnit své dosavadní znalosti německého jazyka a reálií německy mluvících zemí a chce v německém jazyce pravidelně komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování referátu na dané téma na konci letního semestru.

Obsah kurzu

1. Zeitgeschichte
2. Alltag
3. Männer- Frauen – Paare
4. Deutschlands größte Städte
5. Kultur (Literatur, Filme in deutschsprachigen Ländern)

6. Europa : Politik und mehr

Dále bude probíráno: Aktiv in der Freizeit, Medien, Ausgehen, Berufsbilder, Leben in der Stadt x auf dem Lande, Kultur erleben, Landeskunde der deutschsprachigen Länder. Grammatik:Reflexive Pronomen, W – Fragen, Personalpronomen im Dativ, Modalverben im Präteritum, Nebensätze, Präteritum der schwachen und starken Verben.

Nad rámec výuky bude organizována jedna společná akce – Chuchelná, návštěva Muzea Chuchelná, historie Hlučínska.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen komunikovat v německém jazyce a reagovat v běžných situacích všedního dne.

Literatura

1. Delfin, Teil 2 (Max Hueber Verlag, 2002)
2. Sprechen Sie Deutsch (Polyglot 2000)
3. Studio D (B1) (Fraus 2008) – Zakoupení nové učebnice + prac. sešitu + CD