0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 42


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
45

Místo konáníKarviná


SU OPF Univerzitní nám.
A 111

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2017
Nákup kurzu do13.10.2017
Výuka od26.09.2017
Výuka do12.12.2017
Splatnost do26.09.2017

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600 Kč/semestr Ostatní posluchači (50+): 800 Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem přednášek je poskytnout posluchačům základní informace zoblasti kulturního cestovního ruchu a seznámit je svybranými kulturními památkami (architekturou, archeologickými nalezišti, sakrálními památkami apod.) Přednášky budou doplněny obrazovými materiály, videoprezentací, případně odbornou exkurzí do vybrané lokality.


Časový harmonogram

26. 9. 2017 – 12. 12. 2017

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 111

Klíčová slova

Kulturní cestovní ruch, památková péče, UNESCO, archeologická naleziště, románské, gotické, renesanční, barokní památky, klasicismus, empír, romantismus, historismus, secese, zříceniny, historická bojiště, náboženský cestovní ruch, sakrální památky, poutní místa, technické, vojenské, fortifikační památky, kulinářský cestovní ruch.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat základní informace z oblasti kulturního cestovního ruchu a seznámit se s vybranými uměleckými slohy a kulturními památkami

Podmínky přijetí do programu

·věk nad 50 let

·předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

- zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630322

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Žádosti o příspěvek ke stažení: KARVINÁ - ORLOVÁ - PETROVICE

(odevzdejte po zahájení výuky na podatelnu OPF)

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Vypracování seminární práce na vybrané téma

Obsah kurzu

1.Charakteristika a význam kulturního cestovního ruchu

2.Památková péče, památky UNESCO

3.Archeologická naleziště

4.Románské památky

5.Gotické památky

6.Renesanční památky

7.Barokní památky

8.Památky klasicismu, empíru, romantismu, historismu a secese

9.Zříceniny a historická bojiště

10. Náboženský cestovní ruch, sakrální památky a poutní místa

11. Vybrané technické, vojenské a fortifikační památky

12. Kulinářský cestovní ruch


Co se naučím

Po absolvování programu bude absolvent schopen vysvětlit význam a úlohu kulturního cestovního ruchu v moderní společnosti a také získá přehled o vybraných uměleckých směrech a kulturních památkách.

Sylabus kurzu

Název programu

KULTURNÍ CESTOVNÍ RUCH

forma programu

PREZENČNÍ

typ programu

U3V

podmínky přijetí do programu

· věk nad 50 let

· předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

· Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

· zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači snárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

· převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630321

· vhotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

26. 9. 2017 – 12. 12. 2017

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cílem přednášek je poskytnout posluchačům základní informace zoblasti kulturního cestovního ruchu a seznámit je svybranými kulturními památkami (architekturou, archeologickými nalezišti, sakrálními památkami apod.) Přednášky budou doplněny obrazovými materiály, videoprezentací, případně odbornou exkurzí do vybrané lokality.

 

1. Charakteristika a význam kulturního cestovního ruchu

2. Památková péče, památky UNESCO

3. Archeologická naleziště

4. Románské památky

5. Gotické památky

6. Renesanční památky

7. Barokní památky

8. Památky klasicismu, empíru, romantismu, historismu a secese

9. Zříceniny a historická bojiště

10. Náboženský cestovní ruch, sakrální památky a poutní místa

11. Vybrané technické, vojenské a fortifikační památky

12. Kulinářský cestovní ruch

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 20

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.

Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 111

 


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Vypracování seminární práce na vybrané téma

zpracovatel sylabu

Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

1. DANCÁK, F., 2005. Náboženský turizmus. Prešov: Petra, ISBN 80-8900765-1.

2. HOLEČEK, M., 2011. Skvosty Evropy – Velká kniha památek. Praha: Ottovo nakladatelství s.r.o. ISBN 978-80-7451-041-0.

3. CHATELET, A. a B. GROSLIER, B. P., 2004. Světové dějiny umění. Praha: Ottovo nakladatelství s.r.o., ISBN 80-7181-936-0.

4. KESNER, L., I. MORAVEC, R. NOVOTNÝ a D. ŠKODOVÁ-PARMOVÁ, 2008. Management kulturního cestovního ruchu. Praha: MMR, 2008.

5. KESNER, L., 2005. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, ISBN 80-247-1104-4.

6. LEDNICKÝ, V., 2004. Technické památky v cestovním ruchu. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, ISBN 80-248-0611-8

7. PROS, J., 2009. Historie a kultura v cestovním ruchu: kapitoly z dějin hmotné a duchovní kultury ve světě a v českých zemích od pravěku až po 18. století.. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, ISBN 978-80-7375-270-5.