0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
20

Místo konáníKarviná


Budova BUSINESS GATE Poštovní 615,Karviná
BG

Další informace

Nákup kurzu od21.08.2017
Nákup kurzu do13.10.2017
Výuka od06.10.2017
Výuka do08.12.2017
Splatnost do06.10.2017

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy koučování. Obsahem kurzu je seznámení se základními principy koučování, funkcí koučovacího modelu GROW při formování kontraktů, které jsou uzavírány při plánování SMARTER cílů, malých kroků a matice změny. Kurs se rovněž zaměří na shodné rysy individuálního a týmového koučování, stejně jako na rozdílné rysy příbuzných postupů při výběru profese. Absolvování kursu umožní posluchačům pochopit rozdílnosti strategií kladení koučovacích otázek, poskytovat efektivní zpětnou vazbu a aplikovat techniky sebekoučování.

Časový harmonogram

6. 10. 2017 – 8. 12. 2017

9 týdnů(9 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Každý pátek 13.00 – 14.00 (kromě 17. 11. 2017)

Místo konání

BUSINESS GATE

Poštovní 615,

Karviná - Fryštát

 

Klíčová slova

Balintovská skupina, debrifing, energie, flow, GROW, kaizen, konfirmace, koučování, sebekoučování, SMARTER, synektika.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu celoživotního vzdělávání a chce se dozvědět více o koučování, které staví na kompetentnosti a záměrně posiluje aktivitu a samostatnost člověka.

Podmínky přijetí do programu

·věk nad 22 let

·předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání

·Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku: 1 300,- Kč

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300,VS 630405

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 70% účast na interaktivních přednáškách formou Balintovských skupin, esej o sebekoučování v rozsahu 3 stran (téma bude dohodnuto do 5. týdne přednášek, odevzdání pak v předposledním týdnu), aktivní zapojení do průzkumné činnosti.

Obsah kurzu

1.Koučování a základní principy. Základní dovednosti a kompetence kouče. Práce s energií a motivací. Stavy flow a konfirmace.  Přístupy a styly v koučování.

2. Koučovací model GROW. Nácvik kontraktů. Operacionalizace SMARTER cíle a akční plán. Využití vize při koučování.

3. Plánování malých kroků - kaizen. Synektika a práce s metaforou. Matice změny.

4. Koučovací otázky - konstruktivní a instruktivní, schémata, strategie kladení otázek. Vytváření hypotéz.

5. Sebekoučování. Aplikace koučování v akademické oblasti. Životní koučování. Sportovní koučování.

6. Hranice mezi profesním/kariérovým poradenstvím a koučováním. Techniky koučování při výběru profese. Techniky koučování se zaměřením na rozvoj kompetencí. Příbuzné postupy.

7. Koučování týmů. Debrifing. Bálintovské skupiny. Jak vybírat kouče. Praktické typy k průběhu koučování. Uzavírání koučování.

8. Poskytování efektivní zpětné vazby v koučování. Prohlubující intervence v koučování.

9. Shrnutí a závěrečná rozprava ve formě kolokvia

Co se naučím

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen nejen identifikovat různé styly a přístupy v koučování, ale i lépe rozumět strategii, kterou používá při odpovědích na koučovací otázky, včetně stanovení a realizace cílů SMARTER podle akčního plánu. Absolvent může na základě získaných informací také zapracovat na vlastním sebekoučování a kompetencích tak, aby proces koučování splnil svůj účel.

Literatura

ATKINSON, M. Koučink. Věda i umění. Vnitřní dynamika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-538-7.

BAHBOUH, R. Psychologie sebekoučování. Pohádka o ztracené krajině. Praha: Qed Group, 2010. ISBN 978-80-861-49-615.

BOHOŇKOVÁ, I. Sám sobě koučem. Cesta k úspěchu v práci i v životě. Olomouc: Poznání, 2010. ISBN 978-80-86606-94-1.

 

PARMA, P. Umění koučovat.Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-34-6.

Sylabus kurzu

Název programu

ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ

forma programu

PREZENČNÍ

typ programu

CŽV

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 22 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání

·         Podání přihláškyelektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku: 1 300,- Kč

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630405

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

6. 10. 2017 – 8. 12. 2017

9 týdnů(9 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Každý pátek 13.00 – 14.00 (kromě 17. 11. 2017)

cíle, obsahová náplň programu

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy koučování. Obsahem kursu je seznámení se základními principy koučování, funkcí koučovacího modelu GROW při formování kontraktů, které jsou uzavírány při plánování SMARTER cílů, malých kroků a matice změny. Kurs se rovněž zaměří na shodné rysy individuálního a týmového koučování, stejně jako na rozdílné rysy příbuzných postupů při výběru profese. Absolvování kursu umožní posluchačům pochopit rozdílnosti strategií kladení koučovacích otázek, poskytovat efektivní zpětnou vazbu a aplikovat techniky sebekoučování.

1. Koučování a základní principy. Základní dovednosti a kompetence kouče. Práce s energií a motivací. Stavy flow a konfirmace. Přístupy a styly v koučování.

2. Koučovací model GROW. Nácvik kontraktů. Operacionalizace SMARTER cíle a akční plán. Využití vize při koučování.

3. Plánování malých kroků - kaizen. Synektika a práce s metaforou. Matice změny.

4. Koučovací otázky - konstruktivní a instruktivní, schémata, strategie kladení otázek.  Vytváření hypotéz.

5. Sebekoučování. Aplikace koučování v akademické oblasti. Životní koučování. Sportovní koučování.

6. Hranice mezi profesním/kariérovým poradenstvím a koučováním. Techniky koučování při výběru profese. Techniky koučování se zaměřením na rozvoj kompetencí. Příbuzné postupy.

7. Koučování týmů. Debrifing. Bálintovské skupiny. Jak vybírat kouče. Praktické typy k průběhu koučování. Uzavírání koučování.

8. Poskytování efektivní zpětné vazby v koučování. Prohlubující intervence v koučování.

9. Shrnutí a závěrečná rozprava ve formě kolokvia

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 10

Maximální počet: 20

údaje o personálním zabezpečení Programu

Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.

Katedra ekonomie a veřejné správy

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

BUSINESS GATE

Poštovní 615,

Karviná - Fryštát


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 70% účast na interaktivních přednáškách formou Balintovských skupin, esej o sebekoučování v rozsahu 3 stran (téma bude dohodnuto do 5. týdne přednášek, odevzdání pak v předposledním týdnu), aktivní zapojení do průzkumné činnosti.

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan